محصولات

محصولات تولیدی فعلی اين شركت عبارتند از :

- مجموعه سرسيلندر ، منيفولد هوا ، مخزن آرامش و پوسته كلاچ خودروي پرايد 
- مجموعه منيفولد هوا ، درپوش سوپاپ و قاب نردباني موتور ملي (EF7)
- سرسيلندر نيسان Z24i
 -سرسيلندر موتور S81 تیبا
- سرسیلندرموتور TU5
 -سرسیلندر موتورملی EF7

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stf04